logo
bitkibes
biatkikor
esnaf
klntsz-gida
expert
bagclik
whatssapp
viber
messenger
telegram
tango
hongouts
imo
line
skype
azar
wechat
tictoc
face_sayfamz
twitter_sayfamiz
google_sayfamiz
youtube_kanalimiz
instagram_sayfamiz
swarm
sosmedbiz-takiptekal
disqus
linkedin_sayfamz
pinteres
snapchat_sayfamz
tumblr
foursquare_sayfamiz
ÜRETİM
üzüm
zeytink
redglob
kuru-üzüm
cilekk
kapuz
yaprak
zeytin_yagik
pekmezk
cilek-recelik
domates_salca
seftali
erik
koruk-suyuk
kavun
semiz_otu
marul
biber
ispanak
nane
sarap
k1
k2
k3

 

 

YETİŞTİRİCİLİK
yerfısıtıgı
acur
armut
avakado
ay_cicegi
ayva
badem
bakla
bamya
bezelye
brokoli
bugday
celtik
ceviz
enginar
fasulya
findik
gl
hashas
havuc
hiyar
incir
kabak
soya
kayisi
kereviz
kivi
layana
limon
mercimek
misir
muz
nar
nohut
pamuk
patates
patlican
pazi
pirasa
sarimsak
seker_pancari
sogan
kiraz
yenidunya

 

 

admin1
Ekleyen - Ahmet Can Durmuş
ad2

BİTKİSEL HORMONLAR VE BİTKİLERDEKİ HAREKET

 

 

→Genellikle salgılandıkları yerde etkili olmazlar.
→Hedef dokuya taşınarak, orada etkili olurlar.

Bitkilerde hormon üretilen yapılar:
1) Kök ve gövde ucu  
2) Yapraklar  
3) Tohum  
4) Depo gövde ve köklerde
5) Tomurcuk  
6) Dikotiledon’larda yara bölgesi 
7) Meyve
               
    Bitkilerde hormonların taşınması difüzyonla olur. Hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlar.Ancak bazı hormonlarda uzak bölgelere gerçekleşen taşınmada ksilem ve floem görev alır.
    Bitkisel hormonlar; bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi  , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyve- yaprak- kök büyümesi, meyve olgunlaşması, yaprak dökülmesi, stoma faaliyetleri,yaraların kapanması, tropizma gibi önemli yaşamsal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan organik maddelerdir.
 
    Bitkisel hormonları bitkilerde geçekleştirdikleri etkiye göre iki grupta incelenebilir.
1.Gelişimi uyaran hormonlar: Oksin – Sitokinin – Giberillin
2.Gelişime ket vuran hormonlar: Absisik asit – Etilen – Çok miktardaki oksin

HORMON1-1

Bitkisel hormonlar; oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere 5 gruba ayrılır.

1-Oksin
  Üretildiği yer:Gövde ve kök uçlarında , yapraklarda meristematik hücrelere tarafından oluşturulur.

oksin2:

→Oksin hormonu, fazla salgılanırsa; büyüme ve gelişme durur.
→Az salgılanırsa; büyüme ve gelişme yavaşlar ve yapraklar dökülür.

→Işıktan kaçma özelliği vardır.

 
 Etkisi:
•  Büyüme bölgesindeki hücrelerin büyümesini sağlar.
•  Bazı dokularda hücre bölünmesini uyarır.
•  Yeni köklerin oluşumunda rol oynar.
•  Hücre , doku farklılaşması sağlar.
•  Gövde, kök, yaprak ve meyve büyümesini sağlar.
•  Fototropizmaya neden olur.
•  Ovaryum gelişimini uyarır ve tohumsuz meyve oluşumunu sağlar.
•  İlkbaharda kambium faaliyetini başlatır.
•  Döllenen çiçeğin ve yaprakların dökülmesini önler
•  Az salgılandığında yapraklar dökülür.
•  Çok salgılandığında  büyüme ve gelişmeye ket vurur.
•  Stomaların açılıp kapanmasına etki eder.

oksin

 

2 - Giberalin hormonu:

•  Gövdenin hızlı ve anormal uzamasını sağlar.cibberellin
•  Tohum çimlenmesini uyarır.
•  Çiçeklenmeyi ve erken çiçek açmayı uyarır.
•  Meyve büyümesini sağlar.
•  Tohumda depo nişastanın kullanılabilir glikoza dönüşümünü uyarır

- Giberellin hormonu tarımda kullanılan önemli bir hormondur. Çekirdeksiz üzümle rin sap uzunluğunu artırarak salkımın sey relmesini üzüm tanelerinin büyümesini sağ lar. Günümüzde üzümlerin daha iri olması genetik ıslahın yanı sıra üzüme büyüme hâlindeyken verilen giberellin hormonu sa yesindedir

 

3 - Sitokinin hormonu:

→Bu hormon köklerde sentezlenir ve bitkinin diğer organlarına doğru taşınır.

Görevi:

→Tohum çimlenmesinde ve hücre faklılaşmasında görevlidir. ücre bölünmesini uyarır.
→Yaprakların geç yaşlanmasını sağlar. Yaprak dökülmesini  engeller.
→Bitkide tomurcukların gelişmesini, dal ve sürgünlerin oluşmasını saglar.
→Bu hormon etkisi ile kambiyum uyarılır ve bölünmeye başlar.
→Protoplastların kloroplastlar haline gelmesini sağlar.

 

4 - Absisik asit hormonu:

→Bu hormon tohumun ve tomurcukların gelişmesini engeleyerek uyku durumunda (dormansi) kalmasını sağlar.
→Köklerdeki jeotropizma hareketinin gerçekleşmesini sağlar.
→Köklerin topraktan su almasını hızlandırır.
→Yaprak dökümünde görev alır.
→Susuzlukta; bitkilerde gündüz stomaların kapanmasını sağlar.
→Yeşil yaprakların yerini koruyucu pulların alması.

 

5-Etilen
Etkisi:
•Meyve olgunlaşmasını uyarır.
•Yaprak dökülmesini uyarır.
•Çiçek açması
•Meyvelerde tatlanma

Hormonlarla doku kültüründen doku,organ ve bitki üretiminde hormonlardan (oksin ve sitokinin) yararlanılır